Tööstusuudised

Erinevus kuum-, sooja- ja külmsepistamise vahel

2022-10-12

Vastavalt tooriku sepistamistemperatuurile töötlemise ajal võib sepistamise jagada kuumsepistamiseks, soojaks sepistamiseks ja külmaks sepistamiseks.

Enamikus tööstusharudes kasutatakse sepistamist kuumsepistamiseks, sooja- ja külmsepistamist kasutatakse peamiselt autode, üldmasinate jne osade sepistamiseks. Sooja- ja külmsepistamist saab tõhusalt säästa materjali.

Kuum sepistamine: toorikute töötlemine metalli ümberkristallimistemperatuurist kõrgemal.

 

Soe sepistamine: sepistamisprotsess, mis viiakse läbi ümberkristallimistemperatuuril või selle ümbruses, et saada täpseid sepiseid, mis võivad parandada sepistamise täpsust ja kvaliteeti, ilma et sellel oleks nii palju vormimisjõudu kui külmsepistamisel.

 

Külm sepistamine: viitab metallis olevale toorikule rekristalliseerimistemperatuuril töötlemisest kõrgemal, külm sepistamise pinna kvaliteet on hea, võib metalli tugevdada, parandada osade tugevust.